מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תוצאות חיפוש עבור דוחות וצווים

תמצית דוח כספי לשנת 2021

ועדת השלושה אספקה והצבה של מבנים יבילים

פרוטוקול ועדת שלושה – שירותי ניהול ופיקוח

סייבר, אחסון מחשבים וציוד היקפי

ועדת התקשרות לפי סעיף 17א – תקנות העיריות מכרזים התשף-2020 – המשך התקשרות המועצה במכרז המשרד לבטחון פנים – מערך טכנולוגי מתקדם

פרוטוקול ועדת שלושה – תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בהיקף עד – 1,000