מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תוצאות חיפוש עבור דוחות וצווים

תמצית דוח כספי לשנת 2016

ועדת השלושה אספקה והצבה של מבנים יבילים

פרוטוקול ועדת שלושה – שירותי ניהול ופיקוח

סייבר, אחסון מחשבים וציוד היקפי