מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

התקשרויות ע”פ צו

התקשרויות ע”פ צו המועצות המקומיות(הוראות שעה), תשע”ח-2018.

ועדת השלושה – החלטה על המשך התקשרות לצורך פיתוח רשת אינטרנט האלחוטי

ועדת השלושה פרוטוקול מיום 26.3.2024 התקשרות ליסינג

פרוטוקול ועדת השלושה 09.01.23 התקשרות לשירותי פינוי פסולת

ועדת השלושה לשגב שלום הגנת סייבר

ועדת השולשה- החלטה על התקשרות לאספקת ריהוט וציוד

פרוטוקול ועדת השלושה – החלטה על התקשרות לשירותי אבטחה

ועדת השלושה-שירתי ניהול ופיקוח למתן שירותי אבטחה ושמירה

ועדת השלושה ליסינג תפעולי מכרז לת-15-2021

ועדת השלושה – פרוטוקול החלטה על התקשרות ליסינג תפעולי

טופס חתום ועדת השלושה אספקת ריהוט וציוד מס’ רה-3-2020

ועדת השלושה – החלטה על התקשרות עם משכל שגב שלום מכרז ליסינג תפעולי

פרוטוקול ועדת השלושה- מינוי משכל ליסינג תפעולי לכלי רכב

פרוטוקול ועדת שלושה – תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בהיקף עד – 1,000

ועדת השלושה אספקה והצבה של מבנים יבילים

סייבר, אחסון מחשבים וציוד היקפי

פרוטוקול ועדת שלושה – שירותי ניהול ופיקוח