מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

תקציבי המועצה

תקציבי הרשות המאושרים נמצאים באתר משרד הפנים ניתן לעיין בלינק המצורף לתקציבי הרשות.
התקציבים לא מונגשים בשל מגבלת הדוח עצמנו, לגירסה המונגשת ניתן לפנות למבקר הרשות מר איבראהים גרגאוי gargawi@gmail.com.

התקציב המאושר לשנת 2022