מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

ספר טלפונים

ימי ושעות קבלת קהל במועצה: א’-ה’ 08:00-16:00
טלפון: 08-6561000
פקס: 08-6287880

יחידהטלפוןדואל
לשכת ראש המועצה08-9178202

lishka@segev-shalom.muni.il

לשכת מזכיר המועצה

08-9178203

mazkirut@segev-shalom.muni.il

גזברות08-9178208

gizbarout@segev-shalom.muni.il

גביה08-9178206

 noga@segev-shalom.muni.il

רכש ואספקה08-9178216

soli@segev-shalom.muni.il

מחלקת רישוי עסקים

08-9178227

mahmod@segev-shalom.muni.il

תברואה08-9178213

soli.aburgila@gmail.com

הנדסה08-9178226

handasa@segev-shalom.muni.il

גינון ונטיעות08-9178214

maharib70@gmail.com

מחלקת שפעמחלקת ביטחון ומלח

 08-9178222

jas@segev-shalom.muni.il

רווחה08-6209102

tsofit.goren07@gmail.com

חינוך קהילה תרבות וספורט

08-9178210

hinuch@segev-shalom.muni.il

המתנס08-6271624

segev@matnasim.org.il

מבקר המועצה ותלונות הציבור08-9178215

ibrahim@segev-shalom.muni.il