מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרזים

מכרז פומבי 06-2023 פרויקטור הנדסה

מכרז פומבי 05-2023 פרויקטור תחזוקת מבנים ותשתיות