מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

רישוי עסקים

באתר זה ריכזנו עבורכם את כל המידע הנחוץ לצורך ק​​בלת רישיון להפעלת עסק: שלבי התהליך, התנאים לקבלת הרישיון, התקנות, הצווים, החוקים והוראות רשות הרישוי.

בנוסף ניתן לקבל מידע רב נוסף בנושא פתיחת עסק באתר ממשל זמין

המיידע המפורט הוא המיידע הנדרש במסגרת הרפורמה בחוק רישוי עסקים.

מטרת הרפורמה, היא ליעל את הליכי הרישוי ולהקל ככל שניתן על המעוניינים בהקמת עסקים חדשים.

מפורסם בזאת מפרט המועצה ,המאחד את התנאים הנדרשים מבעל העסק לפי חוק רישוי עסקים התשכ”ח 1968.

התקנות המחייבות הן אלו הנמצאות בתוקף ביום פתיחת העסק, ולכן מומלץ להתעדכן מדי פעם בתקנות ובשינויים הקשורים לסוג העסק שלכם.

שימו לב! עסק הפועל ללא רישוי עסקים עובר על החוק, על כל המשתמע מכך.​​