מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

אישור תושב

תושבים יקרים
ניתן להנפיק באופן עצמי אישור תושב ללא הצורך בהגעה לרשות ולקבל ישירות לדואר האלקטרוני
האישור מותנה בתשלום אגרה בסך 15 ש”ח, ומונפק בהתאם לנתונים במערכת.

 

 

אם תזין מספר ת.ז של מגיש הבקשה בלבד תקבל אישור תושב עם :

כרטסת הרישום בתעודת הזהות של הנ”ל.

 אם תזין גם ת.ז בעל הנכס בנוסף ל ת.ז מבקש האישור , תזכה לקבל עוד פרמטרים לפי בדיקת המערכת:
 כרטסת הרישום בתעודת הזהות של הנ”ל
כרטסת המיסים (ארנונה) של הנ”ל
ילדי המבקש/ת למודים במוסד חינוכי (גן, ביה”ס) בישוב או מחוצה לו ורושמים במחלקת החינוך בישוב