מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

נציגי ציבור

מספרשם פרטישם משפחהנייד
1אבו עדיסאןאבו עדיסאן​​054-7409633
2​מאג’דאבו עאדרה​050-7475537
3​סלאמה​אלעזאזמה​050-3699785
4​יוסף​אבו סבייח​050-4746415
5מחמדאלעזזמה​050-7285054