מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

חוק חופש המידע

הנחיות מנהליות

  • דיני מועצות מקומיות
  • חוזרי מנכ”ל משרד הפנים 01/2019
  • חוזרי מנכ”ל מרכז שלטון מקומי
 
הממונה על חוק חופש המידע: 
טל:   08-9178204
פקס: 08-6287742
דואר אלקטרוני: hofesh@segev-shalom.muni.il
 
 

סעיף 7 א לתקנות חופש המידע: התשלום בשיק לפקודת המועצה המקומית שגב שלום

פרטי חשבון הרשות

פרטי חשבון הרשות: בנק הפועלים
מספר חשבון: 68509
סניף: 668 הנשיאים, באר שבע

 

قانون حرية المعلومات

المفوض على قانون حرية المعلومات في المجلس

هاتف:   6287733-08

فاكس: 6287880-08

البريد الالكتروني: hofesh@segev-shalom.muni.il

البند 7 من لوائح حرية المعلومات: الدفع عن طريق الشيكات المستحقة للمجلس المحلي شقيب السلام

حساب المجلس

بنك هبوعاليم

رقم الحساب: 68509

فرع 668 هنسائيم

بئر السبع

דוחות חופש המידע

דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2023

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2016

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2017

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2018

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2019

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2020

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2021

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2022