מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

ועדות המועצה

 • קאיד אבו מעמר – ראש המועצה
 • נסים ג’רגאוי – חבר מועצה
 • מוסטפא אבו רגילה – חבר מועצה
 • סוילם עמארנה – חבר מועצה
 • ראמי אבו עמרה – חבר מועצה
 • מוצלח אלעזאזמה – חבר מועצה
 • סלאמה אבו תקפה
 • עבדאללה אלחמאמדה
 • ג’ברין אבו תקפה
 • סוילם עמארנה
 • נסים ג’רגאוי
 • מוצלח אלעזאזמה
 • מוסטפא אבו רג’ילה
 • עבדאללה אלחמאמדה
 • נאהד אלתראבין
 • ג’ברין אבו תקפה
 • כל חברי המועצה
 • מוסא ג’רגאוי – מנהל עיר ללא אלימות
 • נסים ג’רג’אוי
 • ראמי אבו עמרה
 • באסם אבו עג’ינה
 • ג’ברין אבו תקפה
 • מנהל תברואה
 • סלאמה אלעזאזמה – נציג ציבור
 • עבד אלואחד אבו הוידי- נציד ציבור
 • קאיד אבו מעמר
 • מוצלח אלעזאזמה
 • ראמי אבו עמרה
 • נאהד אל תראבין
 • באסם אבו עג’ינה
 • ג’ברין אבו תקפה
 • מוסא ג’רגאוי – צנהל עיר ללא אלימות
 • גזבר המועצה
 • מנכ”ל המועצה
 • יועץ משפטי
 • מנהל רכש
 • מוצלח אלעזאזמה
 • ראמי אבו תקפה
 • נסים ג’רגאוי
 • סוילם עמארנה
 • עבדאללה חמאמדה
 • סלאמה אבו תקפה
 • מנהל מח’ חינוך
 • נציגי מנהלי ביה”ס
 • נציגי משרד החינוך
 • מנהלת גיל הרך
 • מפקחת גנים
 • יו”ר ועד ההורים
 • נסים ג’רגאוי
 • סלאמה אבו תקפה
 • מנהל מחלקת רווחה
 • גזבר המועצה
 • יועץ משפטי
 • סוילם עמארנה
 • מוסטפא אבו רג’ילה
 • עבדאללה אלחמאמדה
 • סלאמה אבו תקפה
 • ג’ברין אבו תקפה
 • עו”ד עבד אלסלאם אלוג’י
 • מחמד אלעזאזמה (אבן עיאדה)
 • גמעה אלחמאמדה
 • מנכ”ל
 • גזבר
 • יועץ משפטי
 • מנכ”ל המועצה
 • גזבר המועצה
 • יועץ משפטי
 • מנכ”ל המועצה
 • יועמ”ש
 • גזבר
 • קאיד אבו מעמר
 • עבדאללה אלחמאמדה
 • מנכ”ל
 • מנהל מחלקת חינוך
 • מנהל עיר לא אלימות
 • מש”ק
 • נעמה אלעביד
 • מוצלח אלעזאזמה
 • סלאמה אבו תקפה
 • ג’ברין אבו תקפה
 • צופית גורן-מנהלת רווחה
 • כאמל אלעמארני-מנהל חינוך
 • מנהל ביה”ס
 • מוסא ג’רגאוי
 • סלאמה אלעזאזמה – נציג ציבור
 • עבד אלואחד אבו הוידי – נציג ציבור
 • מנכ”ל
 • גזבר
 • יועץ משפטי
 • מהנדס מועצה
 • מנהל רכש