מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

ועדות המועצה

 • עאמר אבו מעמר – ראש המועצה
 • סאמי אלטראבין – סגן ומ”מ ראש המועצה
 • עבד אלואחד אבו הוידי – חבר מועצה
 • אלג’רג’אוי נסים – חבר מועצה
 • פאיז אבן מרעי – חבר מועצה
 • סוילם אלעמרני – חבר מועצה
 • מחמוד אבו רגאל
 • יאסר תראבין
 • איבראהים אבו תקפה
 • סאמי אלטראביןסוילם אלעמרני
 • נסים אלג’רג’אוי
 • עבד אלואחד אבו הוידי
 • סלימאן אבו עגינה
 • ברהם אבו תקפה
 • יועמ”ש
 • גזבר
 • עאמר אבו מעמר
 • סאמי אלטראבין
 • אחמד אבו חמאד
 • נסים אלג’רג’אוי
 • מחמוד אבו רג’ילה
 • סוילם אלעמרני
 • ברהם אבו תקפה
 • קב”ט המועצה
 • סמי טראבין- יו”ר
 • אריה אוזן
 • מחמוד אבו רגילה
 • נסים ג’רג’אוי
 • סלימאן אבו עדיסאן
 • סלאמה אל
 • עאמר אבו מעמר
 • סאמי אלטראבין
 • עבד אלואחד אבו הוידי
 • סוילם אלעמרני
 • סלימאן אבו עגינה
 • ברהם אבו תקפה
 • קב”ט
 • גזבר המועצה
 • מנכ”ל המועצה
 • קניין
 • סאמי אלטראבין
 • עבד אלואחד אבו הוידי​
 • נסים אלג’רג’אוי
 • סלימאן אבו עגינה
 • סולים אלעמרני
 • ברהם אבו תקפה
 • נציג מנהלי בתי ספר
 • נציג מ. החינוך
 • מנהל מחלקת החינוך
 • מנהלת חינוך לגיל הרך
 • מפחת גנים
 • יו”ר ועד הורים – מוצלח אבו כפיף
 • סוילם אלעמרני
 • יאסר אבו בלאל
 • ברהם אבו תקפה
 • מנהל מחלקת רווחה
 • סלימרן אבו רמשה
 • גזבר המועצה
 • יועץ משפטי
 • סוילם אלעמרני
 • יאסר אבו בלאל
 • ברהם אבו תקפה
 • מנהל מחלקת רווחה
 • סלימרן אבו רמשה
 • גזבר המועצה
 • יועץ משפטי
 • עו”ד גמאל-מקצועי
 • עודה-גזבר
 • סלימאן אבו רמשה-מנכ”ל
 • מנכ”ל המועצה
 • גזבר המועצה
 • יועץ משפטי
 • מנכ”ל המועצה
 • יועמ”ש
 • גזבר
 • עמארנה ס​ולים
 • סאמי טראבין
 • נסים גרגאוי
 • סלימאן אבו רמשה
 • עאמר אבו מעמר/מ”מ
 • מנכ”ל המועצה-סלימאן אבו רמשה
 • סוילם אלעמראוני
 • מוסא אלגרגאוי
 • אריה אוזן-קבט
 • כאמל אלעמראני-מנהל מחלקת חינוך
 • צופית-מנהלת רווחה
 • משק משטרה-קסאי בהטה
 • נסים גרגאוי
 • סאמי טראבין
 • סוילם אלעמארנה
 • צופית גורן-מנהלת רווחה
 • כאמל אלעמארני-מנהל חינוך
 • נציג ציבור-מחמד אלעזזמה,סלמאן אבו עדיסאן
 • מנהל בי”ס -זוהיר אבו בלאל
 • נציג הרשדות הלאומית-מוסא ג’רגאוי