מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תוצאות חיפוש עבור דוחות וצווים

דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2023

ועדת השלושה – החלטה על המשך התקשרות לצורך פיתוח רשת אינטרנט האלחוטי

ועדת השלושה פרוטוקול מיום 26.3.2024 התקשרות ליסינג

פרוטוקול ועדת השלושה 09.01.23 התקשרות לשירותי פינוי פסולת

החלטה בדבר הטלת ארנונה לשנת הכספים 2024

ועדת השלושה לשגב שלום הגנת סייבר