מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תוצאות חיפוש עבור דוחות וצווים

ועדת השלושה פרוטוקול מיום 26.3.2024 התקשרות ליסינג

פרוטוקול ועדת השלושה 09.01.23 התקשרות לשירותי פינוי פסולת

החלטה בדבר הטלת ארנונה לשנת הכספים 2024

ועדת השלושה לשגב שלום הגנת סייבר