מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

תוצאות חיפוש עבור דוחות וצווים

פורמט תכנית שנתית לשנת 2024

החלטה בדבר הטלת ארנונה לשנת הכספים 2024

ועדת השלושה לשגב שלום הגנת סייבר