מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

יחידות המועצה

ימי ושעות קבלת קהל במועצה: א’-ה’ 08:00-16:00
טלפון: 08-9178200
פקס: 08-6287880

לשכת ראש המועצה