מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

יחידות המועצה

ימי ושעות קבלת קהל במועצה: א’-ה’ 08:00-16:00
טלפון: 08-6561000
פקס: 08-62878803

גזברות