מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

חוק, צו ותקנות רישוי עסקים

המסמכים הרשמיים 

חוק רישוי עסקים: הדרישות הכלליות מעסקים, על פי חוקי מדינת ישראל. הדרישות הללו הן ברמה העליונה, מעל לדרישות המועצה. 

צו רישוי עסקים: פרוט של סוגי העסקים (=הפריטים) ומספריהם וגורמי הרישוי הממשלתיים מהם כל סוג עסק צריך לקבל אישורים. 

תקנות רישוי עסקים: תוספות, הנחיות והסברים: היתר מזורז לעסק, בקשה להיתר זמני, הסבר המפרט האחיד של גורמי הרישוי על פי הרפורמה, תרשים סביבה ומפה מצבית, תכנית עסקית.