מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תוצאות חיפוש עבור מכרזים

קול קורא לקבלת הצעות מחיר להכנת מכרז להפקעת קרקע במועצה המקומית שגב שלום

קול קורא לקבלת הצעות מחיר לרכישת ציוד ניקיון והיגיינה למוסדות חינוך בשגב שלום

קול קורא לקבלת הצעות מחיר להכנת מכרז להפקעת קרקע במועצה המקומית שגב שלום