מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

תוצאות חיפוש עבור מכרזים

קול קורא לקבלת הצעות מחיר להכנת מכרז להפקעת קרקע במועצה המקומית שגב שלום

קול קורא לקבלת הצעות מחיר לרכישת ציוד ניקיון והיגיינה למוסדות חינוך בשגב שלום

קול קורא לקבלת הצעות מחיר להכנת מכרז להפקעת קרקע במועצה המקומית שגב שלום