מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תוצאות חיפוש עבור מכרזים

מנהל אגף תפעול

פיתוח נופי גנני אי תנועה בין שכונות א – ב

אספקת מחשוב והצטיידות למחלקת הרווחה

מכרז לפינוי, הטמנה מיחזור של ריכוז פסולת בניין ועפר

מכרז פומבי הפעלת תוכניות חינוכיות לילדים ובני נוער ומבוגרים במועצה

קו מי קולחין גינון ציבורי הזמנה להציע הצעות

מכרז אספקת שירותי ניקיון במוסדות המועצה

מכרז מתכננים טיילת משולבת מסחר ותיירות