מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

תוצאות חיפוש עבור מכרזים

מנהל אגף תפעול

פיתוח נופי גנני אי תנועה בין שכונות א – ב

אספקת מחשוב והצטיידות למחלקת הרווחה

מכרז לפינוי, הטמנה מיחזור של ריכוז פסולת בניין ועפר

מכרז פומבי הפעלת תוכניות חינוכיות לילדים ובני נוער ומבוגרים במועצה

קו מי קולחין גינון ציבורי הזמנה להציע הצעות

מכרז אספקת שירותי ניקיון במוסדות המועצה

מכרז מתכננים טיילת משולבת מסחר ותיירות