מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תכנון טיילת משולבת מסחר ותיירות ת.ב.ע