מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תוצאות חיפוש עבור מכרזים

מוביליות רשותית – רכז מידע ונתונים רשותי

מכרז פומבי 05-2023 פרויקטור תחזוקת מבנים ותשתיות