מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

קול קורא לקבלת הצעות מחיר לרכישת ציוד ניקיון והיגיינה למוסדות חינוך בשגב שלום