מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תוצאות חיפוש עבור דוחות וצווים

פרוטוקול ועדת השלושה 09.01.23 התקשרות לשירותי פינוי פסולת

ועדת השלושה לשגב שלום הגנת סייבר

ועדת השלושה אספקה והצבה של מבנים יבילים

פרוטוקול ועדת שלושה – שירותי ניהול ופיקוח

סייבר, אחסון מחשבים וציוד היקפי

ועדת התקשרות לפי סעיף 17א – תקנות העיריות מכרזים התשף-2020 – המשך התקשרות המועצה במכרז המשרד לבטחון פנים – מערך טכנולוגי מתקדם

פרוטוקול ועדת שלושה – תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בהיקף עד – 1,000

פרוטוקול ועדת השלושה- מינוי משכל ליסינג תפעולי לכלי רכב

ועדת השלושה – החלטה על התקשרות עם משכל שגב שלום מכרז ליסינג תפעולי

טופס חתום ועדת השלושה אספקת ריהוט וציוד מס’ רה-3-2020