מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תוצאות חיפוש עבור דוחות וצווים

ועדת השלושה – החלטה על המשך התקשרות לצורך פיתוח רשת אינטרנט האלחוטי

ועדת השלושה פרוטוקול מיום 26.3.2024 התקשרות ליסינג

פרוטוקול ועדת השלושה 09.01.23 התקשרות לשירותי פינוי פסולת

ועדת השלושה לשגב שלום הגנת סייבר

ועדת השלושה אספקה והצבה של מבנים יבילים

פרוטוקול ועדת שלושה – שירותי ניהול ופיקוח

סייבר, אחסון מחשבים וציוד היקפי

ועדת התקשרות לפי סעיף 17א – תקנות העיריות מכרזים התשף-2020 – המשך התקשרות המועצה במכרז המשרד לבטחון פנים – מערך טכנולוגי מתקדם

פרוטוקול ועדת שלושה – תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בהיקף עד – 1,000

פרוטוקול ועדת השלושה- מינוי משכל ליסינג תפעולי לכלי רכב