מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

פרוטוקול ועדת השלושה- מינוי משכל ליסינג תפעולי לכלי רכב