מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

ליסינג תפעולי לכלי רכב