מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

חוק עזר שטחים ציבוריים פתוחים תיקון התשפג