מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

חוק עזר סלילת רחובות תיקון התשפג