מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

חוק עזר לשגב שלום (תיעול) תיקון התשפג