מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

חוק עזר לשגב שלום (שווקים) התשעח - 2018