מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

חוק עזר לשגב שלום (מודעות ושלטים), התשעח-2018