מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

ועדת השלושה-שירתי ניהול ופיקוח למתן שירותי אבטחה ושמירה