מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

ועדת השלושה-שירתי ניהול ופיקוח למתן שירותי אבטחה ושמירה