מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

ועדת השלושה לשגב שלום הגנת סייבר