מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

התקציב המאושר לשנת 2018