מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

רכז.ת כח אדם וגבייה