מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

קול קורא מזכירי קלפיות 2023