מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

הובלה אספקה והתקנת מתקני משחק וכושר