מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תוצאות חיפוש עבור דוחות וצווים

דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2023

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2016

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2017

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2018

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2019

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2020

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2021

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2022