מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

שרותי שמירה או איתור - מוקד בקרה אלקטרוני

דרישות מקצועיות: