מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

כלי נשק ותחמושת - מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)

דרישות מקצועיות: