מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי - מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

דרישות מקצועיות: