מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

כלי שיט – ייצורם, תיקונם, שיפוצם

דרישות מקצועיות: