מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

כלי שיט – ייצורם, תיקונם, שיפוצם

דרישות מקצועיות: