מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

חלקים משומשים של כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - פירוקם מהרכב

דרישות מקצועיות: