מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

חלקים משומשים של כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - פירוקם מהרכב

דרישות מקצועיות: