מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

חניון מקורה או תת- קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד

דרישות מקצועיות: