מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה),למעט חלקים משומשים – רחיצתם

דרישות מקצועיות: