מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז

דרישות מקצועיות: