מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה),למעט חלקים משומשים – מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים

דרישות מקצועיות: