מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצם

דרישות מקצועיות: