מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

דרישות מקצועיות: