מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

אולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה

דרישות מקצועיות: