מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מחנה נוער

דרישות מקצועיות: