מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

יריד מזון

דרישות מקצועיות: