מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

יריד מזון

דרישות מקצועיות: