מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500 , למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט ללא קהל

דרישות מקצועיות: