מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים

דרישות מקצועיות: