מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים

דרישות מקצועיות: