מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע

דרישות מקצועיות: